ØSTJYLLANDS BRANDVÆSENS

WHISTLEBLOWERPORTAL

Velkommen til Østjyllands Brandvæsens whistleblowerportal.


På portalen finder du oplysninger om, hvem der kan benytte Østjylands Brandvæsens whistleblowerordning, hvad der kan indberettes under ordningen og hvordan der foretages en indberetning. 


Før du foretager en indberetning bør du læse Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik, hvor ordningen er beskrevet i detaljer - du finder whistleblowerpolitikken i menuen. Her finder du også en beskrivelse af sagsforløbet herunder, hvordan Østjyllands Brandvæsen håndterer whistleblowerindberetninger.


Whistleblowerindberetninger kan foretages per post, telefon, fysisk møde eller digitalt via den digitale indberetningsløsning her på portalen. 


Østjyllands Brandvæsen har indgået samarbejde med MNOMINI ApS om levering og facilitering af whistleblowerordningen. Det betyder, at alle indberetninger modtages og håndteres af MNOMINI ApS. Du finder kontaktoplysninger til MNOMINI Aps i Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik.

HVEM KAN INDBERETTE?

Østjyllands Brandvæsens whistleblowerordning kan benyttes af Østjyllands Brandvæsens nuværende og tidligere medarbejdere, personer der har været i et rekrutteringsforløb til en stilling ved Østjyllands Brandvæsen samt samarbejdspartnere og deres medarbejdere.


Se Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik for mere information om, hvem der kan benytte whistleblowerordningen. 

HVAD KAN INDBERETTES?

Indberetninger skal være begrundede, eller baseret på en alvorlig mistanke og skal vedrører ulovlige eller alvorlige forhold, der er af væsentlig negativ betydning for varetagelsen af Østjyllands Brandvæsens opgave. 


Se Østjyllands Brandvæsen whistleblowerpolitik for eksempler på forhold, der kan indberettes igennem whistleblowerordningen.

ØNSKER DU AT VÆRE ANONYM?

Det er frivilligt om en indberetning sendes anonymt. Ønskes anonymitet skal indberetning sendes igennem den digitale indberetningsløsning her på portalen.


For at opnå anonymitet er det vigtigt, at navn, kontaktoplysninger eller oplysninger, der i øvrigt kan henføres til dig ikke sendes med indberetningen samt at metadata i vedhæftede dokumenter ikke kan afslører din identitet.


Læs Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik for mere information om de særlige vilkår, der gælder for anonyme indberetninger.

DOKUMENTATION?

Dokumentation for de forhold, der indberettes kan sendes via den digtale indberetningsløsning her på portalen.


Dokumentation kan også sendes per post til MNOMINI ApS. Brevet skal mærkes "Østjyllands Brandvæsen". Du kan finde postadressen i Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik. 

 

WHISTLEBLOWERPOLITIK

Østjyllands Brandvæsens whistleblowerpolitik indholder detaljeret information om whistleblowerordningen, herunder hvem der kan benytte ordningen, hvilke forhold der kan indberettes, hvordan en indberetning foretages, oplysninger om anonymitet, sagsforløbet, dine rettigheder som indberetter, dine rettigheder hvis du er berørt af en indberetning, konsekvenser for misbrug m.m.

SAGSFORLØBET

Østjyllands Brandvæsens ønsker at skabe gennemsigtighed omkring håndteringen af whistleblowerindberetninger og derved tryghed og tillid til whistleblowerordningen, så indberetninger ikke tilbageholdes. Her kan du se en beskrivelse af, hvordan Østjyllands Brandvæsen håndterer indberetninger modtaget igennem whistleblowerordningen. 

DATASIKKERHED

Østjyllands Brandvæsen behandler personoplysninger om personer der foretager indberetning via whistleblowerordningen samt personer berørt af indberetninger. I Østjyllands Brandvæsens privatlivspolitik for whisltleblowerordningen beskrives de oplysninger der behandles, formålet med behandlingen, registrereredes rettigheder, IT-sikkerhed m.m.

Whistleblowerportalen leveres af MNOMINI ApS

CVR 41303506