WHISTLEBLOWERPORTALEN

(DEMO)

Her indsættes velkomst med whistleblowerportalens overordnede formål samt mulighederne for at foretage indberetning, herunder hvilke kanaler der kan benyttes såsom post, telefon eller digital indberetning.


Herudover indsættes kontaktoplysninger på jeres kontaktperson fra MNOMINI ApS, der vil stå til rådighed for spørgsmål m.m. 


---


NB! DENNE PORTAL ER EN DEMO OG ALENE TIL BRUG FOR DEMONSTRATION AF LAYOUT, FORSLAG TIL INDHOLD SAMT DEN DIGITALE INDBERETNINGSLØSNING (FINDES VED AT TRYKKE PÅ LINKET "INDBERET").


I ER VELKOMNE TIL AT KONTAKTE OS FOR MERE INFORMATION ELLER VEJLEDNING PÅ TELEFON +45 3151 6076 ELLER PER MAIL KONTAKT@MNOMINI.COM.


MED VENLIG HILSEN


---

HVEM KAN INDBERETTE?

Her oplistes de persongrupper, som kan benytte jeres virksomheds interne indberetningskanaler (whistleblowerkanaler).


I lovgivningen er der minimumskrav til, hvilke persongrupper, der skal kunne benytte en virksomheds interne indberetningskanaler, men I kan vælge, at udvide personkredsen.

HVAD KAN INDBERETTES?

Her oplistes de forhold, der kan indberettes under beskyttelse af loven. 

ØNSKER DU AT VÆRE ANONYM?

Her orienteres brugeren om muligheden for at foretage anonym indberetning. 


Det kan aftales, at der kan foretages indberetning per telefon, per post og via den digitale indberetningsløsning. Alle kanalerne kan teoretisk set bruges anonymt, men der er størst sikkerhed for anonymitet ved brug af den digitale indberetningsløsning da den er krypteret og ikke efterlader tracer-cookies på brugerens device.

DOKUMENTATION?

Her vejledes brugeren om mulighederne for at sender dokumentation for de indberettede forhold. 


Dokumentation kan sendes per post og ikke mindst den digitale indberetningsløsning. 

SAGSFORLØBET

For bedst mulig vejledning af brugeren anbefaler vi, at brugeren af whistleblowerportalen har adgang til en beskrivelse af sagsforløbet for håndtering af indberetninger - en gennemsigtig arbejdsgang skaber tryghed og tillid til den interne indberetning.


Dokumentet lægges på portalen, hvor der linkes direkte til dokumentet i pdf-format.

WHISTLEBLOWER POLITIK

Det anbefales, at brugeren har adgang til virksomhedens "whistleblower politik", så brugeren har let adgang til at orientere sig om rammerne og reglerne for at foretage indberetninger. 


Dokumentet lægges på portalen, hvor der linkes direkte til dokumentet i pdf-format.

DATASIKKERHED

PERSONDATA

Vejledende tekst omkring, hvilke data, der behandles i forbindelse med indberetning, formålet med behandlingen, hjemmelsgrundlaget samt slettepolitik for de behandlede data.  

RETTIGHEDER

Vejledende tekst omkring de registreredes (indberetters) rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen samt anden relevant lovgivningen. 

IT-SIKKERHED

Vejledende tekst omkring de IT-sikkerhedsforanstaltninger anvendt i indberetningsløsningen, herunder blandt andet information omkring kryptering m.m.

Whistleblowerportalen er et produkt af MNOMINI ApS

CVR 41303506